Forum WMW Akademii Rolniczej w Lublinie Strona Główna


WMW Akademii Rolniczej w Lublinie
Forum studentów weterynarii
Odpowiedz do tematu
od seksu po religioznawstwo - likwiduję bibliotekę humanisty
konris
GośćWitam uprzejmie!
Likwiduję swoją bibliotekę humanisty (emerytura, nareszcie!), więc mogę (niedrogo) zaproponować pewne książki, których wartość nie przemija i nadal mogą być użyteczne innym w pracy zawodowej, wychowaniu własnych dzieci lub we własnym rozwoju

Oto moja oferta ujęta tematycznie:

MĄDRZE KOCHAĆ…

M. Wisłocka, "Sztuka kochania"
Z. Lew - Starowicz, "Seks w kulturach świata"
Z. Lew - Starowicz, "Słownik seksuologiczny"
Z. Lew-Starowicz, Z. Celmer, E. Szczurowska, "Między nami. Rozmowy intymne"
K. Imieliński, Sekrety seksu"
K. Imieliński, "Miłość i seks"
"Kamasutra"
K. Starczewska, K. Godorowski, J. Godlewski, "Dzień powszedni ich dwojga"
L. Szafraniec, A. Baczewska, "Ars amandi. Sekrety miłości"
K. Pospiszyl, Tristan i Don Juan, czyli odcienie miłości mężczyzny w kulturze europejskiej"
Sz. Kobyliński, "Traktat erotyczny" (z rysunkami autora!)
W. Sztander, "Przed klasówką z miłości" [jak odróżnić zauroczenie i fascynację od miłości]
A. Brauer, D. Brauer, "ESO (extended sexual orgasm) - orgazm długotrwały"


POZNAĆ SIEBIE, ZROZUMIEĆ ŚWIAT I LUDZI…

J. Kozielecki, "Psychologiczna teoria samowiedzy"
M. Gołaszewska, "Estetyka rzeczywistości"
M. Gołaszewska, "W poszukiwaniu porządku świata"
H. Rylke, G. Klimowicz, "Szkołą dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi"


ŻYĆ MĄDRZE I ZACNIE…

I. Wojnar, "Sztuka jako podręcznik życia"
T. Kotarbiński, "Żyć zacnie"
J. Rudniański, "Między Dobrem a Złem"
K. Orzechowski, "Źródło i miód mądrości" (antologia aforyzmu polskiego - arcyprzydatne do apeli, gazetek, dekoracji!)
R. Hibachi, U źródeł człowieczeństwa
W. Mackiewicz, "Człowiek miarą wszechrzeczy" (słynne sentencje filozofów z obszernym komentarzem filozoficzno-literackim)
B. Urbankowski, "Myśl romantyczna" (Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Mochnacki, Kamieński i inni)
"Poezja" nr 11 - 1985 (tu: artykuły i utwory poświęcone wybitnemu terapeucie i patronowi nadwrażliwych, poetów i zakochanych - prof. Kazimierzowi Dąbrowskiemu)
B. Suchodolski, „Humanizm i edukacja humanistyczna. Wybór tekstów” (od antyku po współczesność: antologia tekstów najwybitniejszych filozofów i pisarzy kreujących prądy umysłowe epok)


WIERZYĆ – TO ZNACZY?…

Z. Kosidowski, Opowieści biblijne
E. Lewandowski, Oblicza religii chrześcijańskiej (judaizm, katolicyzm, prawosławie, protestantyzm, religia u Dostojewskiego i Tołstoja itp.)
Biblia w szkole (materiały warsztatowe - konspekty lekcji)
K. Wiczkowski, Nazwy biblijne w polszczyźnie (niezwykle cenny leksykon polonistyczny ukazujący konteksty religijne dzieł sztuki i języka – bardzo przydatny przy ćwiczeniach leksykalnych i frazeologicznych)


CZYTAĆ, PISAĆ I ROZUMIEĆ JĘZYK…

M. Chrzanowski, "Wzory wypowiedzi pisemnych" (pozdrowienia, życzenia, zaproszenia, smsy, e-maile, listy, podania, życiorysy, CV itp.)
J. Pelczar, "Jak redagować wypracowania z języka polskiego" (przykłady tematów i lektur)
J. Pelczar, "Przed egzaminem z języka polskiego do szkoły średniej"
A. Markowski, "500 zagadek o języku polskim" (arcyprzydatne do konkursów, quizów, zadań nas szóstkę)
A. J. Częścikowie, "Ortografia, co do głowy trafia" - przydatne do kserowania notatek, plansz z przykładami, minisprawdzianów itp.
Z. Czarniecka-Rodzik, "Gramatyka języka polskiego w ćwiczeniach" (gotowe sprawdziany i testy!)
J. Kwiek-Osiowska, "Szkolna terminologia nauki o języku" (podręczna superściąga dla nauczyciela)
Z. Klemensiewicz, "Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego" (też podręczna superściąga dla nauczyciela)
P. Bąk, "Gramatyka języka polskiego"
S. Jodłowski, W. Taszycki, "Słownik ortograficzny"
S. Skorupka, "Słownik wyrazów bliskoznacznych"
S. Korżawska, "Domowy nauczyciel" (zwięzłe kompendium z gramatyki)

KRAINA LITERATURY I WIEDZY O NIEJ…

G. Leszczyński, "Elementarz literacki. Terminy, pojęcia, charakterystyki" (leksykon terminów literackich + analiza wybranych utworów)
M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. i J. Sławińscy, „Słownik terminów literackich” (Ossolineum, wyd. II, poszerzone i poprawione)
M. Niemczyńska, „Matura pisemna z języka polskiego” (konspekty wypracowań na temat: zło i dobro, szczęście, osobowość człowieka, czas, związki międzyludzkie, wolność i władza, współczesność, literatura i sztuka, patriotyzm, odpowiedzialność)
M. Głowiński, A. Okopień- Sławińska, J. Słąwiński, "Zarys teorii literatury"
K. Grela, "Kształt słowa" (szkice o poezji współczesnej i jej tradycjach)
B. Chrząstowska, "Poezje Cz. Miłosza" (seria biblioteki analiz literackich)
I. Tułodziecka, "Opowiadania S. Żeromskiego" (seria biblioteki analiz literackich)
"Literatura na Świecie" nr 12/1985 (tu; glosa do "Imienia róży" U. Eco oraz wierszy Herberta)
"Poezja" nr 7/8 - 1985 (tu: "Słodko-gorzki Eros, czyli o erotykach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej"
"Poezja" nr 11/12 - 1985 (tu: różne parodie i wersje słynnej erotycznej 13. księgi "Pana Tadeusza"
"Poezja" nr 7/8 - 1986 (tu: od Tetmajera do Boya-Żeleńskiego, czyli o poezji miłosnej Młodej Polski)
"Poezja" nr 1 - 1989 (tu: cały nr poświecony jest Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu)
J. Kram, "Praca polonisty w klasie humanistycznej..." (analizy i interpretacje poezji)
M. Adamiec, "Czytamy polskie wiersze współczesne"

TOMIKI POEZJI:

- Józef Wybicki
- Mihail Eminescu
- William Butler Yeats
- Zbigniew Jerzyna
- Paul Van Ostaijen
- Kazimiera Iłłakowiczówna
- Julia Hartwig (ponadto: tomik „Obcowanie”)
- Dora Gabe
- Adriana Szymańska
- Urszula Kozioł

J. Łojek, "Szkolne spotkanie z poezją legionową" (teksty pieśni od "My, Pierwsza Brygada" po "Rozkwitały pęki białych róż"
"Poezja" nr 1/2 - 1986 (tu: cały nr poświecony jest twórczości z lat 1950-55, tzw. BIAŁA PLAMA)
"Poezja" nr 15/6- 1985 (tu: cały nr poświecony jest twórczości z lat 1939-45)
S. Makowski, „Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje” (plus płyta winylowa z recytacjami K. Kolbergera)
T. Żeleński (Boy), „Reflektorem w mrok”
G. Kunert, „Sekretna biblioteka” (wybór opowiadań)
„Antologia opowiadań pisarzy NRD”
„Dzieje Tristana i Izoldy” (przekład i wstęp: T. Boy-Żeleński)
P. Coelho, „Alchemik”
„Mały słownik pisarzy świata” (wyd. II, poszerzone i poprawione)


METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO

Materiały metodyczne ODN Koszalin (biuletyny):
- z zakresu kształcenia sprawności językowej uczniów szkoły podstawowej
- z zakresu kształcenia literackiego uczniów szkoły podstawowej
- propozycje testów i sprawdzianów wiadomości umiejętności dla uczniów szkoły podstawowej

"Język Polski w Szkole Średniej" - 4 zeszyty ze słynnej serii kieleckich opracowań metodycznych
B. Matusiak, "Kto czyta, nie błądzi. Literatura i kultura. Przewodnik dla nauczycieli"
Miesięcznik "Polonistyka": numery z lat 1960 - 90.
S. Dubisz, M. Nagajowa, J. Puzynina, "Język i my"
A. Łuczak, A. Murdzek, „Rozumiem, co czytam. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem dla uczniów gimnazjum”
G. Koźmiński, D. Kitowska, „Nauczyciel – wychowawcą”
R. Boszke, J. Elsner, A. Kwidzińska, „Testy – ćwiczenia dla gimnazjalistów. Część humanistyczna”
„Szkolenie egzaminatorów zadań otwartych z języka polskiego w teście badań osiągnięć uczniów” (gimnazjum). Materiały metodyczne OKE Poznań
"Miesięcznik Literacki" nr 3/1985 (tu: m.in. estetyka rozmowy telefonicznej, humanizm wychowania, alienacja w praktyce literackiej, odtwarzanie samego siebie)


DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW…

„Ściągi dla licealistów” (z literatury) – od baroku do Młodej polski
W. Pietrzyk, „Ściąga” (od średniowiecza do współczesności)
K. Droga, „Jak odpowiadać z polskiego? Pytania i odpowiedzi” (od antyku do 20-lecia międzywojennego)
D. Czekalińska, „Od Sofoklesa do Gombrowicza. Syntezy epok, rodzajów, problemów” (t. I i II)
H. Zarzecka, „Matura z języka polskiego. Od Homera do Herberta”
K. Olechnicki, P. Załęcki, „Słownik socjologiczny”
A. Wiech, „Poezja polska po roku 1918. Materiały do ćwiczeń” – cz. I i II


SKĄD JESTEŚMY, GDZIE JESTEŚMY…

H. von Ditfurth, "Na początku był wodór"
H. von Ditfurth, "Dzieci wszechświata"
H. von Ditfurth, "Duch nie spadł z nieba"
G.L. Playfair, S. Hill, "Cykle nieba"
J. Taylor, "Czarne dziury: koniec wszechświata?"


DO POCZYTANIA I INNE RÓŻNOŚCI…

G. Młodzikowski, "Olimpizm i igrzyska olimpijskie ery nowożytnej"
L. Winniczuk, "Dlaczego olimpiada, dlaczego igrzyska olimpijskie?"
„Humor zeszytów szkolnych” (z „Przekroju”)

Mam też następujące płyty WINYLOWE:

- muzyka elektroniczna
- country
- polscy wykonawcy (Sośnicka, Jantar, Frąckowiak, Kunicka, 2 + 1, Krawczyk)
- zagraniczni (Nel Santo, składanki taneczne itp. lekka muzyczka do słuchania)
- kolędy
- poezja (Norwid, Broniewski, Słowacki, poezja romantyczna, Baczyński, Kochanowski)


Kontakt: GG 8278746 (zwykle jestem niedostępny, ale wcześniej lub później odpowiem)
e-mail: [link widoczny dla zalogowanych]

w uzupełnieniu:
- koszt przesyłki: wg taryfy Poczty Polskiej (zaleznie od wagi) od 1,40 zł do 12 zł (waga powyzej 2 kg)
- cena pojedynczych numerów miesięcznika "Polonistyka": 50 gr
- cena pozostałych książek: od 2 zł do 50 zł.
- najwyższa cena obejmuje "Słownik socjologiczny" oraz "Słownik terminów literackich" (po 50 zł) i "Leksykon nazw biblijnych w polszczyźnie" - 35 zł. - - pozostałe książki nie przekraczają ceny 20 zł, z czego większość kosztuje w granicach 5 - 10 zł.

Jeśli ktoś ma pytania odnosnie szczególowej zawartości określonej książki, można je zadać tu na forum. Chętnie odpowiem.
Gość
Informuję, że sprzedałem kolejne książki:

Z. Kosidowski, Opowieści biblijne

Z. Lew - Starowicz, "Seks w kulturach świata"

H. von Ditfurth, "Na początku był wodór"
H. von Ditfurth, "Dzieci wszechświata"
H. von Ditfurth, "Duch nie spadł z nieba"

tomik poezji Paula Van Ostaijena
Gość
Z mej oferty znikają kolejne sprzedane książki:

M. Chrzanowski, "Wzory wypowiedzi pisemnych" (pozdrowienia, życzenia, zaproszenia, smsy, e-maile, listy, podania, życiorysy, CV itp.)

A. Markowski, "500 zagadek o języku polskim" (arcyprzydatne do konkursów, quizów, zadań nas szóstkę)

oraz tomik poezji Williama Butlera Yeatsa
Gość
Oto AKTUALNA oferta:

MĄDRZE KOCHAĆ…

M. Wisłocka, "Sztuka kochania"
Z. Lew - Starowicz, "Słownik seksuologiczny"
Z. Lew-Starowicz, Z. Celmer, E. Szczurowska, "Między nami. Rozmowy intymne"
K. Imieliński, Sekrety seksu"
K. Imieliński, "Miłość i seks"
"Kamasutra"
K. Starczewska, K. Godorowski, J. Godlewski, "Dzień powszedni ich dwojga"
L. Szafraniec, A. Baczewska, "Ars amandi. Sekrety miłości"
K. Pospiszyl, Tristan i Don Juan, czyli odcienie miłości mężczyzny w kulturze europejskiej"
Sz. Kobyliński, "Traktat erotyczny" (z rysunkami autora!)
W. Sztander, "Przed klasówką z miłości" [jak odróżnić zauroczenie i fascynację od miłości]
A. Brauer, D. Brauer, "ESO (extended sexual orgasm) - orgazm długotrwały"

POZNAĆ SIEBIE, ZROZUMIEĆ ŚWIAT I LUDZI…

J. Kozielecki, "Psychologiczna teoria samowiedzy"
M. Gołaszewska, "Estetyka rzeczywistości"
M. Gołaszewska, "W poszukiwaniu porządku świata"
H. Rylke, G. Klimowicz, "Szkołą dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi"

ŻYĆ MĄDRZE I ZACNIE…

I. Wojnar, "Sztuka jako podręcznik życia"
T. Kotarbiński, "Żyć zacnie"
J. Rudniański, "Między Dobrem a Złem"
K. Orzechowski, "Źródło i miód mądrości" (antologia aforyzmu polskiego - arcyprzydatne do apeli, gazetek, dekoracji!)
R. Hibachi, U źródeł człowieczeństwa
W. Mackiewicz, "Człowiek miarą wszechrzeczy" (słynne sentencje filozofów z obszernym komentarzem filozoficzno-literackim)
B. Urbankowski, "Myśl romantyczna" (Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Mochnacki, Kamieński i inni)
"Poezja" nr 11 - 1985 (tu: artykuły i utwory poświęcone wybitnemu terapeucie i patronowi nadwrażliwych, poetów i zakochanych - prof. Kazimierzowi Dąbrowskiemu)
B. Suchodolski, „Humanizm i edukacja humanistyczna. Wybór tekstów” (od antyku po współczesność: antologia tekstów najwybitniejszych filozofów i pisarzy kreujących prądy umysłowe epok)

WIERZYĆ – TO ZNACZY?…

E. Lewandowski, Oblicza religii chrześcijańskiej (judaizm, katolicyzm, prawosławie, protestantyzm, religia u Dostojewskiego i Tołstoja itp.)
Biblia w szkole (materiały warsztatowe - konspekty lekcji)
K. Wiczkowski, Nazwy biblijne w polszczyźnie (niezwykle cenny leksykon polonistyczny ukazujący konteksty religijne dzieł sztuki i języka – bardzo przydatny przy ćwiczeniach leksykalnych i frazeologicznych)

CZYTAĆ, PISAĆ I ROZUMIEĆ JĘZYK…

J. Pelczar, "Jak redagować wypracowania z języka polskiego" (przykłady tematów i lektur)
J. Pelczar, "Przed egzaminem z języka polskiego do szkoły średniej"
A. J. Częścikowie, "Ortografia, co do głowy trafia" - przydatne do kserowania notatek, plansz z przykładami, minisprawdzianów itp.
Z. Czarniecka-Rodzik, "Gramatyka języka polskiego w ćwiczeniach" (gotowe sprawdziany i testy!)
J. Kwiek-Osiowska, "Szkolna terminologia nauki o języku" (podręczna superściąga dla nauczyciela)
Z. Klemensiewicz, "Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego" (też podręczna superściąga dla nauczyciela)
P. Bąk, "Gramatyka języka polskiego"
S. Jodłowski, W. Taszycki, "Słownik ortograficzny"
S. Skorupka, "Słownik wyrazów bliskoznacznych"
S. Korżawska, "Domowy nauczyciel" (zwięzłe kompendium z gramatyki)

KRAINA LITERATURY I WIEDZY O NIEJ…

G. Leszczyński, "Elementarz literacki. Terminy, pojęcia, charakterystyki" (leksykon terminów literackich + analiza wybranych utworów)
M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. i J. Sławińscy, „Słownik terminów literackich” (Ossolineum, wyd. II, poszerzone i poprawione)
M. Niemczyńska, „Matura pisemna z języka polskiego” (konspekty wypracowań na temat: zło i dobro, szczęście, osobowość człowieka, czas, związki międzyludzkie, wolność i władza, współczesność, literatura i sztuka, patriotyzm, odpowiedzialność)
M. Głowiński, A. Okopień- Sławińska, J. Słąwiński, "Zarys teorii literatury"
K. Grela, "Kształt słowa" (szkice o poezji współczesnej i jej tradycjach)
B. Chrząstowska, "Poezje Cz. Miłosza" (seria biblioteki analiz literackich)
I. Tułodziecka, "Opowiadania S. Żeromskiego" (seria biblioteki analiz literackich)
"Literatura na Świecie" nr 12/1985 (tu; glosa do "Imienia róży" U. Eco oraz wierszy Herberta)
"Poezja" nr 7/8 - 1985 (tu: "Słodko-gorzki Eros, czyli o erotykach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej"
"Poezja" nr 11/12 - 1985 (tu: różne parodie i wersje słynnej erotycznej 13. księgi "Pana Tadeusza"
"Poezja" nr 7/8 - 1986 (tu: od Tetmajera do Boya-Żeleńskiego, czyli o poezji miłosnej Młodej Polski)
"Poezja" nr 1 - 1989 (tu: cały nr poświecony jest Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu)
J. Kram, "Praca polonisty w klasie humanistycznej..." (analizy i interpretacje poezji)
M. Adamiec, "Czytamy polskie wiersze współczesne"

TOMIKI POEZJI:

- Józef Wybicki
- Mihail Eminescu
- Zbigniew Jerzyna
- Kazimiera Iłłakowiczówna
- Julia Hartwig (ponadto: tomik „Obcowanie”
- Dora Gabe
- Adriana Szymańska
- Urszula Kozioł

J. Łojek, "Szkolne spotkanie z poezją legionową" (teksty pieśni od "My, Pierwsza Brygada" po "Rozkwitały pęki białych róż"
"Poezja" nr 1/2 - 1986 (tu: cały nr poświecony jest twórczości z lat 1950-55, tzw. BIAŁA PLAMA)
"Poezja" nr 15/6- 1985 (tu: cały nr poświecony jest twórczości z lat 1939-45)
S. Makowski, „Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje” (plus płyta winylowa z recytacjami K. Kolbergera)
T. Żeleński (Boy), „Reflektorem w mrok”
G. Kunert, „Sekretna biblioteka” (wybór opowiadań)
„Antologia opowiadań pisarzy NRD”
„Dzieje Tristana i Izoldy” (przekład i wstęp: T. Boy-Żeleński)
P. Coelho, „Alchemik”
„Mały słownik pisarzy świata” (wyd. II, poszerzone i poprawione)

METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO

Materiały metodyczne ODN Koszalin (biuletyny):
- z zakresu kształcenia sprawności językowej uczniów szkoły podstawowej
- z zakresu kształcenia literackiego uczniów szkoły podstawowej
- propozycje testów i sprawdzianów wiadomości umiejętności dla uczniów szkoły podstawowej

"Język Polski w Szkole Średniej" - 4 zeszyty ze słynnej serii kieleckich opracowań metodycznych
B. Matusiak, "Kto czyta, nie błądzi. Literatura i kultura. Przewodnik dla nauczycieli"
Miesięcznik "Polonistyka": numery z lat 1960 - 90.
S. Dubisz, M. Nagajowa, J. Puzynina, "Język i my"
A. Łuczak, A. Murdzek, „Rozumiem, co czytam. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem dla uczniów gimnazjum”
G. Koźmiński, D. Kitowska, „Nauczyciel – wychowawcą”
R. Boszke, J. Elsner, A. Kwidzińska, „Testy – ćwiczenia dla gimnazjalistów. Część humanistyczna”
„Szkolenie egzaminatorów zadań otwartych z języka polskiego w teście badań osiągnięć uczniów” (gimnazjum). Materiały metodyczne OKE Poznań
"Miesięcznik Literacki" nr 3/1985 (tu: m.in. estetyka rozmowy telefonicznej, humanizm wychowania, alienacja w praktyce literackiej, odtwarzanie samego siebie)

DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW…

„Ściągi dla licealistów” (z literatury) – od baroku do Młodej polski
W. Pietrzyk, „Ściąga” (od średniowiecza do współczesności)
K. Droga, „Jak odpowiadać z polskiego? Pytania i odpowiedzi” (od antyku do 20-lecia międzywojennego)
D. Czekalińska, „Od Sofoklesa do Gombrowicza. Syntezy epok, rodzajów, problemów” (t. I i II)
H. Zarzecka, „Matura z języka polskiego. Od Homera do Herberta”
K. Olechnicki, P. Załęcki, „Słownik socjologiczny”
A. Wiech, „Poezja polska po roku 1918. Materiały do ćwiczeń” – cz. I i II

DO POCZYTANIA I INNE RÓŻNOŚCI…

G.L. Playfair, S. Hill, "Cykle nieba"
J. Taylor, "Czarne dziury: koniec wszechświata?"
G. Młodzikowski, "Olimpizm i igrzyska olimpijskie ery nowożytnej"
L. Winniczuk, "Dlaczego olimpiada, dlaczego igrzyska olimpijskie?"
„Humor zeszytów szkolnych” (z „Przekroju”

Mam też do sprzedania płyty WINYLOWE:

- muzyka elektroniczna
- country
- polscy wykonawcy (np. Sośnicka, Jantar, Frąckowiak, Kunicka, 2 + 1, Krawczyk)
- zagraniczni (składanki taneczne itp. lekka muzyczka do słuchania)
- kolędy
- poezja (Norwid, Broniewski, Słowacki, poezja romantyczna, Baczyński, Kochanowski)

Kontakt: GG 8278746 (zwykle jestem niedostępny, ale wcześniej lub później odpowiem)
e-mail: [link widoczny dla zalogowanych]

w uzupełnieniu:
- koszt przesyłki: wg taryfy Poczty Polskiej (wg wagi) od 1,40 zł do 12 zł (waga powyzej 2 kg)
- cena pojedynczych numerów miesięcznika "Polonistyka": 50 gr
- cena pozostałych książek: od 2 zł do 50 zł.
- najwyższa cena obejmuje "Słownik socjologiczny" oraz "Słownik terminów literackich" (po 50 zł) i "Leksykon nazw biblijnych w polszczyźnie" - 35 zł. Pozostałe książki nie przekraczają 25 zł, z czego większość kosztuje w granicach 5 - 10 zł.
Gość
W związku z pytaniami o leksykon nazw biblijnych w polszczyźnie – przedstawiam tę książkę obszerniej:

Leksykon pt. Od Adama do życia pozagrobowego – nazwy biblijne w polszczyźnie dotyczy Biblii, ale nie jest to jednak książka religijna, lecz praca w formie polonistycznego leksykonu o tym szczególnym wymiarze polszczyzny, który wiąże się z tradycją biblijną i ukazaniem Biblii jako źródła bogactwa kulturowego i językowego, gdyż warstwa biblizmów jest, zresztą nie tylko w polszczyźnie, dość znacząca.

Leksykon składa się z dwóch części: w pierwszej części, po prezentacji źródeł bibliograficznych, na kilkunastu stronach znajdujemy wyczerpujące, zwięzłe i przystępnie zredagowane odpowiedzi na m.in. następujące pytania: Dlaczego i od kiedy Biblia nazywa się Biblią? Z ilu części składa się Biblia? Kto jest autorem Biblii i kiedy ona powstała? W jakim języku napisano Stary i Nowy Testament, w jakich językach je zachowano? Co to jest apokryf? Co to jest eschatologia? Co to jest ewangelia? Kiedy powstały polskie przekłady Biblii? Dlaczego Stary (Nowy) Testament nazywa się Stary (Nowy) Testament? Co zawiera Biblia? Czy Biblia ma coś wspólnego ze starożytnymi mitami i legendami? Dlaczego człowiek współczesny winien znać Biblie nie tylko ze względów religijnych?
Część druga leksykonu zawiera ok. 500 haseł będących nazwami mniej lub bardziej związanymi z Biblią. Hasła są uporządkowane alfabetycznie i objaśnione w następujący sposób: najpierw jest znaczenie pierwotne (biblijne), następnie odsyłacz do źródła (miejsce w Biblii), znaczenie pozabiblijne i ewentualny odsyłacz do innego hasła pokrewnego znaczeniowo. Jest też kilka zestawień tabelarycznych (np. żydowski i katolicki kanon Starego Testamentu; dekalog z Księgi Wyjścia, Powtórzonego Prawa i w formule katechetycznej) oraz jedyna jednostronicowa ilustracja prezentująca 30 odmian krzyża.

Głównym adresatem są wszyscy odczuwający potrzebę głębszego rozumienia pojęć i prawd biblijnych oraz ich miejsca w polszczyźnie – zgodnie z przesłaniem książki, tj. ukazania Biblii jako źródła językowego i kulturowego polszczyzny w celu zaspokojenia duchowej potrzeby wyrażonej słowami: chcę wierzyć, rozumianych jako: rozumiem to, w co wierzę, i wierzę w to, co rozumiem. Stąd zaadresowanie jej dzieciom i młodzieży oraz nauczycielom i wychowawcom, a także – w sensie pogłębiania erudycji - wszystkim Wierzącym – by mądrzej wierzyli; zaś wszystkim Niewierzącym – by przynajmniej więcej wiedzieli i rozumieli, w co wierzą Wierzący. Opracowanie stanowi doskonałe kompendium pomocne także do zrozumienia i interpretacji dzieł wielu pisarzy, artystów i myślicieli. Dodatkowym atutem jest szczególna użyteczność książki dla katechetów i nauczycieli języka polskiego, którzy zapewne docenią mrówczą pracę odnalezienia źródeł w Biblii dla poszczególnych nazw.

Książka ma format 16,5 cm x 23,8 cm (6,5 x 9 cali), objętość 290 stron, druk czarno-biały, okładka jednolicie ciemnoniebieska z białym liternictwem, półsztywna ze „skrzydełkami” (zakładkami).

Poniżej załączam przykłady wybranych haseł, aby dać pełniejsze wyobrażenie o koncepcji i zawartości leksykonu

Marność nad marnościami i wszystko marność...
Vanitas vanitatum et omnia vanitas – słynne słowa z Wulgaty, co później Mikołaj Rej wyraził po polsku: „wszystko próżność na świecie”.
Starotestamentowa Księga Koheleta podejmuje niezmiernie ważny w kulturze całej ludzkości problem sensu ludzkiego istnienia i zadaje pytanie: czym jest życie i człowiek? Zawiera też odpowiedź na pytanie o szczęście człowieka i sens jego egzystencji. Ta odpowiedź brzmi: „Wszystko to marność i gonienie za wiatrem”. Interpretacja cytowanych słów nie jest trudna: człowiek i jego dzieła są kruche i przemijające, tylko ziemia i słońce trwa wiecznie. Człowiek nigdy nie nasyci się w pełni z trudu, jaki wypełnił jego życie. Nie zaznaje też człowiek szczęścia, albowiem bogactwo, mądrość, uroda, godności urzędów itp. są przemijające.
Nie znaczy to jednak, iż Biblia prezentuje wyłącznie tylko tak pesymistyczną koncepcję słabego człowieka i kruchej przemijalności jego życia. Dla kontrastu – przykładem optymistycznej koncepcji człowieka (wspaniałego, silnego, harmonijnego, zintegrowanego) są Psalmy. W nich człowiek jest opisany „jako władca nad dziełami rąk Twoich”. Człowiek tutaj to istota potężna, syn człowieczy, lecz umiłowany przez Boga, który oddaje mu we władanie wszelkie stworzenie i w tym ujęciu człowiek jest „niewiele mniejszym od niebieskich mocy”. Zawarta jest tu także pochwala świata stworzonego przez Boga. Ta afirmacja i zachwyt światem oraz człowiekiem znalazła później odbicie (jako inspoiracja) w twórczości renesansowych humanistów, m.in. Jana Kochanowskiego.

Źródło w Biblii:
Księga Koheleta (Eklezjastesa) 1, 2; 1, 14; 12, 8; Psalm 8 (cały);

Znaczenie pozabiblijne:
Próżność, znikomość, bezcelowość, czczość; to, co jest bezwartościowe, bezcelowe, próżne, bezsensowne (poczucie marności życia).

Miska soczewicy
Ezaw lub Edom (Ezaw – „surowy, kosmaty”, Edom – „czerwony”, od czerwonawych nasion jadalnej soczewicy) – pierworodny syn Izaaka i Rebeki, starszy bliźniaczy brat Jakuba. Któregoś dnia Ezaw wrócił wygłodniały z pola i za miskę soczewicy lekkomyślnie odstąpił bratu przywileje i prawa pierworództwa.
Soczewica – jadalna jednoroczna lub dwuletnia roślina z rodziny motylkowatych, pochodząca prawdopodobnie z pd.-zach. Azji i Azji Mniejszej, znana już w epoce brązu, w Egipcie 3000 lat p.n.e., pożywniejsza i smaczniejsza niż groch. Była ważnym składnikiem pożywienia starożytnych Żydów, Greków i Rzymian.

Źródło w Biblii:
Księga Rodzaju 25, 29-34; 29 (cały);

Znaczenie pozabiblijne:
Rzecz małej wartości oddana w zamian za rzecz bezcenną.
Soczewica, miele, młyn – polski odpowiednik biblijnego szyboletu (hasło rozpoznawcze zawierające głoskę albo wyraz, których cudzoziemiec, obcy lub nieprzyjaciel nie potrafił wymówić; wymowa tego wyrazu pozwalała odróżnić w Biblii Galaadczyków od Efraimitów, którzy wymawiali go inaczej). W czasie uśmierzania buntu mieszczan krakowskich, którzy opowiedzieli się za zniemczonymi książętami śląskimi, wojsko Łokietka zabijało wszystkich, którzy nie umieli poprawnie wymówić tych trzech wyrazów po kolei.


Orędownictwo
Orędownictwem jest wszelka prośba lub modlitwa nie o coś dla siebie, lecz o coś dla bliźniego. Inny rodzaj orędownictwa polega na prowadzeniu pewnych pertraktacji z osobą, której życzliwość pragnie się pozyskać dla kogoś trzeciego lub dla jakiejś sprawy. Tak właśnie wstawia się za wiernymi Chrystus, Duch Święty albo wierni za drugimi.
Pojęcie to zakłada istnienie więzów pewnej solidarności między poszczególnymi ludźmi.

Źródło w Biblii:
Księga Rodzaju 18, 16-33; 19, 29; Księga wyjścia 32, 11-14; Księga Izajasza 53, 12; Dzieje Apostolskie 8, 24; List św. Pawła do Filipian 1, 4; 1, 19; List św. Pawła do Efezjan 6, 18; List św. Pawła do Rzymian 8, 26; 8, 34; List do Hebrajczyków 7, 25; 1.List św. Pawła do Tymoteusza 2, 1;

Znaczenie pozabiblijne:
Dawniej – rokowania, pertraktacje, układy, negocjacje (stąd – jako archaizm – synonimicznie: poparcie, wstawiennictwo, protekcja, orędowanie).

Ostatnia Wieczerza
Jedno z najbardziej znanych nowotestamentowych zdarzeń biblijnych opisujących, jak Jezus w przeddzień swojej męki (Wielki Czwartek) spożywał wieczerzę wielkanocną.
Temat ostatniej wieczerzy Jezusa z uczniami znany jest zasadniczo z dwóch aspektów: a/ objawienie przez Jezusa apostołom, że jeden z nich Go wyda i związaną z tym ich reakcję oraz zdrajcy Judasza; b/ rozdanie przez Jezusa chleba oraz wina, i ustanowienie tym paschalnego (wielkanocnego) sakramentu Eucharystii .
Nie ma jednak jednomyślności co do tego, czy ostatnia wieczerza była paschalną wieczerzą żydowską. Opinie uczonych są podzielone głównie dlatego, że według św.św. Mateusza, Marka i Łukasza wieczerzę paschalną spożył Jezus w Czwartek wieczorem, w przeddzień swojej śmierci, natomiast według św. Jana Jezus zmarł tuż przed żydowską wieczerzą paschalną. Wysuwa się w związku z tym trzy hipotezy:
a/ Jezus świadomie uprzedził wieczerzę paschalną;
b/ była to wieczerza paschalna, ale przy zastosowaniu kalendarza nieoficjalnego (tzw. kalendarz słoneczny – 12
miesięcy, każdy po 30 dni, przy czym co 3 miesiące dodawano jeden dzień; rok zaczynał się zawsze tego samego dnia tygodnia, normalnie w środę; również ustalonego dnia tygodnia obchodzono Święto Paschy; zgodnie z tym kalendarzem Ostatnia Wieczerza być może miała miejsce we wtorek a nie w czwartek);
c/ uczta braterskiej miłości, z nadanymi jej świadomie przez Jezusa rysami wieczerzy paschalnej (według tej
hipotezy Jezus dokonał żydowskiego obrzędu Paschy nie tyle przez nowe określone czynności, ile przez
złożenie w ofierze swego życia właśnie w chwili sprawowania paschy).

Wspólne posiłki Jezusa z uczniami stanowiły zapowiedź obiecywanej już przez proroków uczty eschatologicznej, weselnej uczty nieba. Jednocześnie były one znakiem przyjęcia tych, co już nie żyli, do wspólnoty zbawienia. W Ostatniej Wieczerzy, podczas modlitwy pochwalnej i dziękczynnej Jezus gestem podania uczniom chleba i wina oraz towarzyszącymi temu słowami uprzedził swoje wydanie na śmierć „za wielu”, pozwalając mieć w tym udział swoim uczniom.
Jednak Tylko w ewangelii św. Łukasza i w listach św. Pawła znajdujemy polecenie „powtarzania uczty na pamiątkę”, natomiast ewangeliści św. Marek i św. Mateusz ograniczają się do podkreślenia w pełni dobrowolnego charakteru ofiary Jezusa.

Źródło w Biblii:
Ewangelia św. Mateusza 9, 10; 26, 20-29; 26, 17; 26, 20; 26, 28; Ewangelia św. Marka 14, 12; 14, 17-25; Ewangelia św. Łukasza 22, 7-19; Ewangelia św. Jana 6, 51; 18, 28; 19, 14; 19, 31; 1.List św. Pawła do Koryntian 11, 24-25;

Znaczenie pozabiblijne:
Według kulturoznawców scena ta jest przedstawiana na ogół błędnie, gdyż Jezus i apostołowie, zgodnie z ówczesnym obyczajem, leżeli przy stole na sofach, lewą ręką wspierając się na poduszkach, a nie siedzieli (co czyniły wówczas tylko kobiety i dzieci).
Z tematem Ostatniej Wieczerzy wiąże się wiele dzieł sztuki, a najsłynniejszym jest fresk Leonarda da Vinci znajdujący się w refektarzu mediolańskiego klasztoru dominikanów Santa Maria delle Grazie. Legenda głosi, że kiedy Leonardo otrzymał zamówienie na fresk, rozpoczął poszukiwania modeli, przede wszystkim Chrystusa. W końcu znalazł idealnego człowieka o szlachetnym wyglądzie, głębokim spojrzeniu i twarzy, z której zdawała się promieniować natchniona dobroć. Artysta namalował go, po czym, kolejno, wszystkich apostołów a wyjątkiem Judasza. Tymczasem minęło 10 lat od rozpoczęcia malowania fresku. W poszukiwaniu modela twarzy Judasza wędrował Leonardo po mediolańskich spelunkach i oberżach, szukając tam odpowiedniego obwiesia o łotrowskiej twarzy. Gdy wreszcie znalazł idealnego pod tym względem typa, powiedział mu: „Chcę, żeby pozował mi pan do obrazu!” Tam ten odparł: „Dobrze. Już raz panu pozowałem, byłem Chrystusem”.
Na słynnym obrazie Leonarda da Vinci poznajemy Judasza m.in. po tym, że nieostrożnie przewraca solniczkę. Rozsypanie soli było uważane przez Rzymian za złowróżbny znak – na ogół kłótni. Przesąd ten przetrwał do naszych czasów, choć mało kto wziąłby go dziś na serio (zwłaszcza, iż wystarczy rzucić szczyptę soli prawą ręką przez lewe ramię, by zażegnać zło).

Zobacz: Pascha.
Gość
Uprzejmie informuję, że z mej oferty znikają kolejne książki, które w ostatnich dniach zostały sprzedane:
„Ściągi dla licealistów” – od baroku do Młodej Polski
W. Pietrzyk, „Ściąga” (od średniowiecza do współczesności)
T. Żeleński (Boy), „Reflektorem w mrok”
M. Wisłocka, "Sztuka kochania"
Z. Czarniecka-Rodzik, "Gramatyka języka polskiego w ćwiczeniach"
Z. Klemensiewicz, "Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego"
M. Głowiński, A. Okopień- Sławińska, J. Słąwiński, "Zarys teorii literatury"
W. Mackiewicz, "Człowiek miarą wszechrzeczy" (słynne sentencje z komentarzem filozof.-liter.)
S. Korżawska, "Domowy nauczyciel" (zwięzłe kompendium z gramatyki)

J. Pelczar, "Jak redagować wypracowania z języka polskiego"

J. Pelczar, "Przed egzaminem z języka polskiego do szkoły średniej"

A. J. Częścikowie, "Ortografia, co do głowy trafia"

J. Kwiek-Osiowska, "Szkolna terminologia nauki o języku"

P. Bąk, "Gramatyka języka polskiego"
Gość
Po namyśle proponuję Państwu jeszcze " Słownik języka polskiego PWN" (red. M. Szymczak) tom I – III, wyd. piąte (1988/89 )

Stan woluminów : bardzo dobry, stylowo leciutko pożółkłe krawędzie stron , bez śladów otarć i zagięć okładek oraz przybrudzenia na okładkach czy na kantach kart.
Cena : 100 zł za całość (trzy tomy) + koszt przesyłki (ok. 20 zł)
Gość
Uprzejmie informuję, że z mej oferty znikają kolejne książki, które w ostatnich dniach zostały sprzedane:

L. Szafraniec, A. Baczewska, "Ars amandi. Sekrety miłości"

K. Imieliński, Sekrety seksu"

Z. Lew-Starowicz, Z. Celmer, E. Szczurowska, "Między nami. Rozmowy intymne"
Gość
"Słownik terminów literackich" też już sprzedany...
Gość
Sprzedane są także:

M. Gołaszewska, "Estetyka rzeczywistości"
M. Gołaszewska, "W poszukiwaniu porządku świata"
Gość
Aby ułatwić podjęcie decyzji o nabyciu książek i wychodząc naprzeciw zgłaszanym sugestiom o podawaniu ceny przy poszczególnych pozycjach – przedstawiam AKTUALNĄ ofertę z przypisanymi cenami:

MĄDRZE KOCHAĆ…
Z. Lew - Starowicz, "Słownik seksuologiczny" (5 zł)
K. Starczewska, K. Godorowski, J. Godlewski, "Dzień powszedni ich dwojga" 11 zł)
W. Sztander, "Przed klasówką z miłości" - jak odróżnić zauroczenie i fascynację od miłości (12 zł)
Sz. Kobyliński, "Pasjans erotyczny" - z rysunkami autora! (15 zł)
K. Imieliński, "Sekrety seksu" (19 zł)
K. Pospiszyl, Tristan i Don Juan, czyli odcienie miłości mężczyzny w kulturze europejskiej" (20 zł)
"Kamasutra" (20 zł)
A. Brauer, D. Brauer, "ESO (extended sexual orgasm) - orgazm długotrwały" (22 zł)

POZNAĆ SIEBIE, ZROZUMIEĆ ŚWIAT I LUDZI…
"Poezja" nr 11 - 1985 [artykuły i utwory poświęcone wybitnemu terapeucie i patronowi nadwrażliwych, poetów i zakochanych - prof. Kazimierzowi Dąbrowskiemu] (10 zł)
I. Wojnar, "Sztuka jako podręcznik życia" (12 zł)
T. Kotarbiński, "Żyć zacnie" (12 zł)
J. Rudniański, "Między Dobrem a Złem" (12 zł)
K. Orzechowski, "Źródło i miód mądrości" - antologia aforyzmu polskiego (12 zł)
R. Hibachi, U źródeł człowieczeństwa (12 zł)
H. Rylke, G. Klimowicz, "Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi" (15 zł)
B. Urbankowski, "Myśl romantyczna" (Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Mochnacki, Kamieński i in.( 15 zł)
J. Kozielecki, "Psychologiczna teoria samowiedzy" (20 zł)

NAUKA I WIARA…
K. Wiczkowski, Nazwy biblijne w polszczyźnie - leksykon etymologiczno-frazeologiczny (35 zł)
E. Lewandowski, Oblicza religii chrześcijańskiej - judaizm, katolicyzm, prawosławie, protestantyzm, religia u Dostojewskiego i Tołstoja itp. ( 15 zł)
G.L. Playfair, S. Hill, "Cykle nieba" – swoiste dopełnienie książek H. Ditfurtha, np. „Dzieci wszechświata” (15 zł)
J. Taylor, "Czarne dziury: koniec wszechświata?" (15 zł)

KRAINA LITERATURY I WIEDZY O NIEJ…
tomiki poezji (każdy autorski tomik w cenie 10 zł): Kazimiera Iłłakowiczówna, Julia Hartwig (osobno jest jeszcze tomik „Obcowanie” tejże autorki), Dora Gabe, Adriana Szymańska, Urszula Kozioł, Józef Wybicki, Mihail Eminescu, Zbigniew Jerzyna
G. Leszczyński, "Elementarz literacki. Terminy, pojęcia, charakterystyki" - leksykon terminów literackich + analiza wybranych utworów (20 zł)
M. Niemczyńska, „Matura pisemna z języka polskiego” - konspekty wypracowań na temat: zło i dobro, szczęście, osobowość człowieka, związki międzyludzkie, wolność i władza, współczesność, literatura i sztuka, patriotyzm, odpowiedzialność (24 zł)
K. Grela, "Kształt słowa" - szkice o poezji współczesnej i jej tradycjach (13 zł)
B. Chrząstowska, "Poezje Cz. Miłosza" - seria biblioteki analiz literackich (12 zł)
I. Tułodziecka, "Opowiadania S. Żeromskiego" - seria biblioteki analiz literackich (9 zł)
"Literatura na Świecie" nr 12/1985 – tu SA m.in. glosa do "Imienia róży" U. Eco oraz wierszy Herberta (6 zł)
"Poezja" nr 7/8 - 1985 - tu m.in. "Słodko-gorzki Eros, czyli o erotykach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej" (9 zł)
"Poezja" nr 11/12 - 1985 - tu m.in. różne parodie i wersje słynnej erotycznej 13. księgi "Pana Tadeusza" (14 zł)
"Poezja" nr 7/8 – 1986 - tu m.in. od Tetmajera do Boya-Żeleńskiego, czyli o poezji miłosnej Młodej Polski (9 zł)
"Poezja" nr 1/1989 - cały nr poświęcony jest Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu (14 zł)
J. Łojek, "Szkolne spotkanie z poezją legionową" - teksty pieśni (5 zł)
"Poezja" nr 1/2 - 1986 cały nr poświęcony jest twórczości z lat 1950-55, tzw. BIAŁA PLAMA (12 zł)
"Poezja" nr 15/6- 1985 cały nr poświęcony jest twórczości z lat 1939-45 (14 zł)
S. Makowski, „Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje” plus płyta winylowa z recytacjami K. Kolbergera (25 zł)
G. Kunert, „Sekretna biblioteka” - wybór opowiadań (9 zł)
„Antologia opowiadań pisarzy NRD” (9 zł)
„Dzieje Tristana i Izoldy” - przekład i wstęp: T. Boy-Żeleński (15zł)
P. Coelho, „Alchemik” (19 zł)
„Mały słownik pisarzy świata” - wyd. II, poszerzone i poprawione (22 zł)

METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO

Materiały metodyczne:
- z zakresu kształcenia sprawności językowej uczniów szkoły podstawowej (2 zł)
- z zakresu kształcenia literackiego uczniów szkoły podstawowej (2 zł)
- propozycje testów i sprawdzianów wiadomości umiejętności dla uczniów szkoły podstawowej (2 zł)
Biblia w gimnazjum. Materiały z warsztatów metodycznych - konspekty lekcji j. polskiego (2 zł)
J. Kram, "Praca polonisty w klasie humanistycznej..." - analizy i interpretacje poezji (20 zł)
M. Adamiec, "Czytamy polskie wiersze współczesne" - analizy i interpretacje poezji (20 zł)
"Język Polski w Szkole Średniej" - 4 zeszyty ze słynnej serii kieleckich opracowań metodycznych (każdy zeszyt: 9 zł)
B. Matusiak, "Kto czyta, nie błądzi. Literatura i kultura. Przewodnik dla nauczycieli" (7 zł)
S. Dubisz, M. Nagajowa, J. Puzynina, "Język i my" (4 zł)
A. Łuczak, A. Murdzek, „Rozumiem, co czytam. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem dla uczniów gimnazjum” (14 zł)
G. Koźmiński, D. Kitowska, „Nauczyciel – wychowawcą” (14 zł)
R. Boszke, J. Elsner, A. Kwidzińska, „Testy – ćwiczenia dla gimnazjalistów. Część humanistyczna” (10 zł)
„Szkolenie egzaminatorów zadań otwartych z języka polskiego w teście badań osiągnięć uczniów” – gimnazjum (10 zł).
"Miesięcznik Literacki" nr 3/1985 - tu: m.in. estetyka rozmowy telefonicznej, humanizm wychowania, alienacja w praktyce literackiej, odtwarzanie samego siebie (5 zł)
K. Droga, „Jak odpowiadać z polskiego? Pytania i odpowiedzi” - od antyku do 20-lecia międzywojennego. Część I - III (27 zł)
S. Korżawska, "Domowy nauczyciel" - zwięzłe kompendium z gramatyki (12 zł)
D. Czekalińska, „Od Sofoklesa do Gombrowicza. Syntezy epok, rodzajów, problemów” t. I i II (30 zł)
H. Zarzecka, „Matura z języka polskiego. Od Homera do Herberta” (20 zł)
A. Wiech, „Poezja polska po roku 1918. Materiały do ćwiczeń” cz. I i II. Skrypty dla studentów filologii polskiej: utwory z zagadnieniami interpretacyjnymi (obie części: 30 zł)
S. Jodłowski, W. Taszycki, "Słownik ortograficzny" (2 zł)
S. Skorupka, "Słownik wyrazów bliskoznacznych" (10 zł)
G. Młodzikowski, "Olimpizm i igrzyska olimpijskie ery nowożytnej" (2 zł)
L. Winniczuk, "Dlaczego olimpiada, dlaczego igrzyska olimpijskie?" (2 zł)
„Humor zeszytów szkolnych” z „Przekroju” (8 zł)

Mam też do sprzedania płyty WINYLOWE (10 zł/ szt.):
- muzyka elektroniczna
- country
- polscy wykonawcy (np. Sośnicka, Jantar, Frąckowiak, Kunicka, 2 + 1, Krawczyk)
- zagraniczni (składanki taneczne itp. lekka muzyczka do słuchania)
- kolędy
- poezja (Norwid, Broniewski, Słowacki, poezja romantyczna, Baczyński, Kochanowski)

Kontakt: GG 8278746 (zwykle jestem niedostępny, ale wcześniej lub później odpowiem)
e-mail: [link widoczny dla zalogowanych]
* - koszt przesyłki: wg taryfy Poczty Polskiej (wg wagi) od 1,45 zł do 12 zł (waga powyżej 2 kg)
Gość
Z mej oferty znikają kolejne sprzedane książki:

Z. Lew - Starowicz, "Słownik seksuologiczny"
K. Starczewska, K. Godorowski, J. Godlewski, "Dzień powszedni ich dwojga"
R. Hibachi, U źródeł człowieczeństwa
K. Pospiszyl, Tristan i Don Juan, czyli odcienie miłości mężczyzny w kulturze europejskiej"
Gość
Sprzedane są kolejne książki:

A. Brauer, D. Brauer, "ESO (extended sexual orgasm) - orgazm długotrwały"

"Poezja" nr 7/8 - 1985 - tu m.in. "Słodko-gorzki Eros, czyli o erotykach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej"
konris
GośćW ofercie wciąż jest sprzedania (omyłkowo skreślona z listy) książka:

K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny (50 zł)
Gość
Swą ofertę poszerzam o książki:

E. Rayner, R. Stapley - Mity, błędy i oszustwa w historii /ok. 400 stron sensacji o teoriach spiskowych, tajemniczych zdarzeniach itp./ (30 zł)

James O'Driscoll - Britain. The country and its people: an introduction for learners of English. Podrecznik do angielskiego (realionoznawstwa). Wydanie Oxford - poprawione i uzupełnione (30 zł)
Gość
Oto uaktualniona (wzbogacona o nowe pozycje) oferta. Przypominam też, że do podanej ceny należy dodać koszt przesyłki wg taryfy Poczty Polskiej (przy zakupie większej liczby książek koszt przesyłki jest relatywnie niższy).

Kontakt: gg 8278746 e-mail: [link widoczny dla zalogowanych]


PUBLIKACJE ZA symboliczne 2 ZŁ:

Biblia w gimnazjum. Materiały z warsztatów metodycznych - konspekty lekcji j. polskiego /przydatne do lekcji pokazowej lub hospitacji/
S. Dubisz, M. Nagajowa, J. Puzynina, Język i my. Podręcznik do języka polskiego w kl. I szkół średnich /przydatny ze względu na wielość i różnorodność ćwiczeń/
"Miesięcznik Literacki" nr 3/1985 - tu: m.in. estetyka rozmowy telefonicznej, humanizm wychowania, alienacja w praktyce literackiej, odtwarzanie samego siebie
G. Młodzikowski, Olimpizm i igrzyska olimpijskie ery nowożytnej /przydatne do apeli, gazetek itp./
L. Winniczuk, Dlaczego olimpiada, dlaczego igrzyska olimpijskie? /także przydatne do apeli, gazetek itp./
I. Tułodziecka, Opowiadania S. Żeromskiego /książka z serii biblioteki analiz literackich/
"Literatura na Świecie" nr 12/1985 – tu są m.in. glosa do "Imienia róży" U. Eco oraz wierszy Herberta


PUBLIKACJE tylko ZA 5 ZŁ:

J. Łojek, "Szkolne spotkanie z poezją legionową" - teksty pieśni
S. Skorupka, "Słownik wyrazów bliskoznacznych"
tomiki poezji (każdy tomik w cenie 5 zł) następujących autorów: Józef Wybicki, Mihail Eminescu, Zbigniew Jerzyna
G. Kunert, „Sekretna biblioteka” - wybór opowiadań (ciekawe i wzruszające)
„Antologia opowiadań pisarzy NRD” (także ciekawe i wzruszające!)
„Humor zeszytów szkolnych” z „Przekroju”
"Poezja" nr 11 - 1985 [artykuły i utwory poświęcone wybitnemu terapeucie i patronowi nadwrażliwych, poetów i zakochanych - prof. Kazimierzowi Dąbrowskiemu]


PUBLIKACJE ZA 10 ZŁ /czy papierosy + piwo nie kosztują drożej?/:

tomiki poezji (każdy tomik w cenie 10 zł) następujących autorek: Kazimiera IŁŁAKOWICZÓWNA, Julia HARTWIG (osobno jest tomik „Obcowanie” tejże autorki), Dora GABE, Adriana SZYMAŃSKA, Urszula KOZIOŁ,
K. Grela, "Kształt słowa" - szkice o poezji współczesnej i jej tradycjach
B. Chrząstowska, "Poezje Cz. Miłosza" - seria biblioteki analiz literackich
"Poezja" nr 11/12 - 1985 - tu m.in. różne parodie i wersje słynnej erotycznej 13. księgi "Pana Tadeusza"
"Poezja" nr 7/8 – 1986 - tu m.in. od Tetmajera do Boya-Żeleńskiego (poezji miłosnej Młodej Polski)
"Poezja" nr 1/2 - 1986 cały nr poświęcony jest twórczości z lat 1950-55, tzw. BIAŁA PLAMA
"Poezja" nr 15/6- 1985 cały nr poświęcony jest twórczości z lat 1939-45
A. Łuczak, A. Murdzek, Rozumiem, co czytam. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem dla uczniów gimnazjum /przydatne do ćwiczeń, prac domowych, indywidualizowania pracy uczniów i szybkich sprawdzianów/
G. Koźmiński, D. Kitowska, Nauczyciel – wychowawcą /praktyczne wskazówki, przykłady działań i zachowań n-la/
R. Boszke, J. Elsner, A. Kwidzińska, Testy – ćwiczenia dla gimnazjalistów. Część humanistyczna /także przydatne do ćwiczeń, prac domowych, indywidualizowania pracy uczniów i szybkich sprawdzianów/
Ćwiczenia w poprawnym redagowaniu wybranych form wypowiedzi.Opracowanie przeznaczone do szkolenia egzaminatorów zadań otwartych z języka polskiego w teście badań osiągnięć uczniów /także przydatne do ćwiczeń, prac domowych, indywidualizowania pracy uczniów i szybkich sprawdzianów/
S. Korżawska, Domowy nauczyciel /zwięzłe kompendium z gramatyki/
W. Sztander, Przed klasówką z miłości - jak odróżnić zauroczenie i fascynację od miłości
K. Orzechowski, Źródło i miód mądrości /antologia aforyzmu polskiego/
H. Rylke, G. Klimowicz, Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi /także praktyczne wskazówki dot. pracy wychowawczej/
G.L. Playfair, S. Hill, "Cykle nieba" /ta książka opisuje, jak procesy zachodzące na odległym kwazarze mogą mieć związek z procesami zachodzącymi w naszym mózgu. Nasz wszechświat nie jest wszechświatem wydzielonych części: jesteśmy ulepieni z takiego samego surowca jak wszystko, co w nim istnieje, i reagujemy na te same siły, które nim kierują i nadają mu kształt…/
„Mały słownik pisarzy świata” - wyd. II, poszerzone i poprawione


PUBLIKACJE W CENIE 10 – 20 ZŁ:

B. Urbankowski, Myśl romantyczna - Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Mochnacki, Kamieński (15 zł)
K. Imieliński, Sekrety seksu (15 zł)
Kamasutra (15 zł)
Gustaw le Bon, Psychologia socjalizmu /seria: klasyka psychologii i ekonomii/ (15 zł) - praca słynnego autora „Psychologii tłumu”!
W. Mommsen, Bismarck /oficyna historii XIX i XX wieku/ (15 zł)

E. Lewandowski, Oblicza religii chrześcijańskiej - judaizm, katolicyzm, prawosławie, protestantyzm, religia u Dostojewskiego i Tołstoja (15 zł)
G. Leszczyński, "Elementarz literacki. Terminy, pojęcia, charakterystyki" - leksykon terminów literackich + analiza wybranych utworów (20 zł)
J. Rurawski, A. Biała, Lektury szkolne A - Z. Autorzy - utwory - terminy (20 zł)
P. Coelho, „Alchemik” (20 zł)
J. Kram, "Praca polonisty w klasie humanistycznej..." - analizy i interpretacje poezji (20 zł)
M. Adamiec, "Czytamy polskie wiersze współczesne" - analizy i interpretacje poezji (20 zł)
W. S. Churchill, Druga wojna światowa, Tom I, księga 2 /Nierealna wojna 3 września 1939 – 10 maja 1940/ (20 zł)


PUBLIKACJE W CENIE 25 – 40 ZŁ:

F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra Und andere Schriften. (25 zł)
CAFE CREME. METHODE DE FRANCAIS 1 / w zestawie: podręcznik + ćwiczenia + 2 płyty CD/ wydawnictwa Hachette (komplet: 25 zł)
A. Wiech, „Poezja polska po roku 1918. Materiały do ćwiczeń” cz. I i II. Skrypty dla studentów filologii polskiej: utwory z zagadnieniami interpretacyjnymi (obie części: 30 zł)
E. Rayner, R. Stapley - Mity, błędy i oszustwa w historii (ok. 400 stron sensacji o teoriach spiskowych, tajemniczych zdarzeniach itp. (30 zł)
James O'Driscoll - Britain. The country and its people: an introduction for learners of English. Podręcznik do angielskiego (realionoznawstwa). Wydanie Oxford - poprawione i uzupełnione (30 zł)
A. P. Sperling, Psychologia (30 zł)
K. Wiczkowski, Nazwy biblijne w polszczyźnie - leksykon etymologiczno-frazeologiczny (35 zł)
Poczet królów i książąt polskich (35 zł)
I. Cloulas, Życie codzienne w zamkach nad Loarą w czasach renesansu (38 zł)
K. Olechnicki, P. Załęcki, „Słownik socjologiczny” (40 zł)


PUBLIKACJE W CENIE OD 50 ZŁ:

J. Szacki, Historia myśli socjologicznej. Wydanie z 2003 r. (50 zł)
P. Jonhson, Historia Żydów (60 zł)
Słownik języka polskiego PWN"(red. M. Szymczak) tom I – III, wyd. piąte (1988/89). Stan woluminów : bardzo dobry, stylowo leciutko pożółkłe krawędzie stron , bez śladów otarć i zagięć okładek oraz przybrudzenia na okładkach czy na kantach kart. Cena : 100 zł za całość (trzy tomy)

Kontakt: gg 8278746 e-mail: [link widoczny dla zalogowanych]Są też do kupienia CZARNE PŁYTY (WINYLOWE) po 10 zł/ szt.:

muzyka elektroniczna (Marek Biliński, ARP-LIFE i Andrzej Korzyński, Electronic Division);
country („Country Road” – The Geoff Love Country Singers; „Corinna” – piosenki country & western wybrane przez Korneliusza Pacudę)
polscy wykonawcy (np. Sośnicka, Jantar, Frąckowiak, Kunicka, 2 + 1, Krawczyk);
zagraniczni (składanki taneczne itp. lekka muzyczka do słuchania);
kolędy (m.in. zespół Śląsk, chór Akademii Teologii Katolickiej);
poezja - obecnie płyt z poezją mam jeszcze tylko trzy:
1. - Daniel Olbrychski recytujący Mickiewicza (Oda do młodości, Sonet XIII, Sen, Stepy Akermańskie, Do M..., a także fragmenty: Reduta Ordona, Do przyjaciół Moskali, Dziady cz.III) oraz Słowackiego (Testament mój, Smutno mi Boże, Grób Agamemnona, Uspokojenie, Kiedy prawdziwie Polacy powstaną, pieśń VI).
2. - Zbigniew Zapasiewicz i Tadeusz Łomnicki recytujący Norwida (Klaskaniem mając obrzękłe prawice, Moja piosnka, Italiam! Italiam!, Nie chcę już smutków, W pamiętniku, Polka, Cacka, Nerwy, Larwa, Bema pamięci rapsod żałosny, Do obywatela Johna Browna, Fortepian Szopena, Cos Ty Atenom zrobił Sokratesie).
3. - "Odeszli z różą w sercu" - poezja pokolenia wojennych Kolumbów (Wacław Bojarski, Zdzisław Stroiński, Andrzej Trzebiński, Krzysztof K. Baczyński, Tadeusz Gajcy) w recytacji panteonu polskiego aktorstwa: Hanna Skarżanka, Jan Świderski, Zofia Rysiówna, Mariusz Dmochowski, Ignacy Gogolewski, Irena Kwiatkowska, Tadeusz Łomnicki, Mieczysław Voit, Andrzej Łapicki, Stanisław Jasiukiewicz, Halina Mikołajska, Zofia Mrozowska.
Gość
Oto kolejny raz uaktualniona oferta – tym razem wzbogacona o NOWE POZYCJE oraz z OBNIŻONYMI CENAMI w odniesieniu do wielu wcześniej oferowanych książek.
Przypominam też, że do podanej ceny każdej książki należy dodać koszt przesyłki wg taryfy Poczty Polskiej (przy zakupie większej liczby książek koszt przesyłki jest relatywnie niższy).

Kontakt: gg 8278746 e-mail: [link widoczny dla zalogowanych]


PUBLIKACJE ZA symboliczne 2 ZŁ:

Biblia w gimnazjum. Materiały z warsztatów metodycznych - konspekty lekcji j. polskiego /przydatne do lekcji pokazowej lub hospitacji/
S. Dubisz, M. Nagajowa, J. Puzynina, Język i my. Podręcznik do języka polskiego w kl. I szkół średnich /przydatny ze względu na wielość i różnorodność ćwiczeń/
"Miesięcznik Literacki" nr 3/1985 - tu: m.in. estetyka rozmowy telefonicznej, humanizm wychowania, alienacja w praktyce literackiej, odtwarzanie samego siebie
G. Młodzikowski, Olimpizm i igrzyska olimpijskie ery nowożytnej /przydatne do apeli, gazetek itp./
L. Winniczuk, Dlaczego olimpiada, dlaczego igrzyska olimpijskie? /także przydatne do apeli, gazetek itp./
I. Tułodziecka, Opowiadania S. Żeromskiego /książka z serii biblioteki analiz literackich/
"Literatura na Świecie" nr 12/1985 – tu są m.in. glosa do "Imienia róży" U. Eco oraz wierszy Herberta
J. Łojek, "Szkolne spotkanie z poezją legionową" - teksty pieśni
S. Skorupka, "Słownik wyrazów bliskoznacznych"


PUBLIKACJE ZA 5 ZŁ:

tomiki poezji (każdy tomik w cenie 5 zł) następujących autorów: Józef Wybicki, Mihail Eminescu, Zbigniew Jerzyna
G. Kunert, Sekretna biblioteka - wybór opowiadań (naprawdę ciekawe i wzruszające)
Antologia opowiadań pisarzy NRD (także ciekawe i wzruszające!)
Humor zeszytów szkolnych z „Przekroju”
"Poezja" nr 11 - 1985 [artykuły i utwory poświęcone wybitnemu terapeucie i patronowi nadwrażliwych, poetów i zakochanych - prof. Kazimierzowi Dąbrowskiemu]


PUBLIKACJE ZA 10 ZŁ:

tomiki poezji (każdy tomik w cenie 10 zł) następujących autorek: Kazimiera IŁŁAKOWICZÓWNA, Julia HARTWIG (osobno jest tomik „Obcowanie” tejże autorki), Dora GABE, Adriana SZYMAŃSKA, Urszula KOZIOŁ,
K. Grela, Kształt słowa - szkice o poezji współczesnej i jej tradycjach
B. Chrząstowska, Poezje Cz. Miłosza - seria biblioteki analiz literackich
"Poezja" nr 11/12 - 1985 - tu m.in. różne parodie i wersje słynnej erotycznej 13. księgi "Pana Tadeusza"
"Poezja" nr 7/8 – 1986 - tu m.in. od Tetmajera do Boya-Żeleńskiego (poezji miłosnej Młodej Polski)
"Poezja" nr 1/2 - 1986 cały nr poświęcony jest twórczości z lat 1950-55, tzw. BIAŁA PLAMA
A. Łuczak, A. Murdzek, Rozumiem, co czytam. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem dla uczniów gimnazjum /przydatne do ćwiczeń, prac domowych, indywidualizowania pracy uczniów i szybkich sprawdzianów/
G. Koźmiński, D. Kitowska, Nauczyciel – wychowawcą /praktyczne wskazówki, przykłady działań i zachowań nauczyciela/
R. Boszke, J. Elsner, A. Kwidzińska, Testy – ćwiczenia dla gimnazjalistów. Część humanistyczna /także przydatne do ćwiczeń, prac domowych, indywidualizowania pracy uczniów i szybkich sprawdzianów/
Ćwiczenia w poprawnym redagowaniu wybranych form wypowiedzi. Opracowanie przeznaczone do szkolenia egzaminatorów zadań otwartych z języka polskiego w teście badań osiągnięć uczniów /także przydatne do ćwiczeń, prac domowych, indywidualizowania pracy uczniów i szybkich sprawdzianów/
S. Korżawska, Domowy nauczyciel /zwięzłe kompendium z gramatyki/
W. Sztander, Przed klasówką z miłości - jak odróżnić zauroczenie i fascynację od miłości
K. Orzechowski, Źródło i miód mądrości /antologia aforyzmu polskiego/
H. Rylke, G. Klimowicz, Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi /także praktyczne wskazówki dot. pracy wychowawczej/
G.L. Playfair, S. Hill, "Cykle nieba" /książka opisuje, jak procesy zachodzące na odległym kwazarze mogą mieć związek z procesami zachodzącymi w naszym mózgu. Nasz wszechświat nie jest wszechświatem wydzielonych części: jesteśmy ulepieni z takiego samego surowca jak wszystko, co w nim istnieje, i reagujemy na te same siły, które nim kierują i nadają mu kształt…/
„Mały słownik pisarzy świata” - wyd. II, poszerzone i poprawione
B. Urbankowski, Myśl romantyczna - Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Mochnacki, Kamieński
K. Imieliński, Sekrety seksu
Kamasutra
Gustaw le Bon, Psychologia socjalizmu /seria: klasyka psychologii i ekonomii/ - praca słynnego autora „Psychologii tłumu”!
W. Mommsen, Bismarck /seria: oficyna historii XIX i XX wieku/
E. Lewandowski, Oblicza religii chrześcijańskiej - judaizm, katolicyzm, prawosławie, protestantyzm, religia u Dostojewskiego i Tołstoja
W. S. Churchill, Druga wojna światowa, Tom I, księga 2 /Nierealna wojna 3 września 1939 – 10 maja 1940/
F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra Und andere Schriften.
Dan Brown, Anioły i demony - wersja anglojęzyczna


PUBLIKACJE W CENIE 20 ZŁ:

G. Leszczyński, "Elementarz literacki. Terminy, pojęcia, charakterystyki" - leksykon terminów literackich + analiza wybranych utworów
J. Rurawski, A. Biała, Lektury szkolne A - Z. Autorzy - utwory - terminy
P. Coelho, „Alchemik”
J. Kram, "Praca polonisty w klasie humanistycznej..." - analizy i interpretacje poezji
M. Adamiec, "Czytamy polskie wiersze współczesne" - analizy i interpretacje poezji
CAFE CREME. METHODE DE FRANCAIS 1 /wydawnictwo Hachette/ - w zestawie są 2 książki (podręcznik + ćwiczenia) oraz 2 płyty CD


PUBLIKACJE W CENIE 30 ZŁ:

A. Wiech, „Poezja polska po roku 1918. Materiały do ćwiczeń” cz. I i II. Skrypty dla studentów filologii polskiej: utwory z zagadnieniami interpretacyjnymi (obie części: 30 zł)
E. Rayner, R. Stapley - Mity, błędy i oszustwa w historii (ok. 400 stron sensacji o teoriach spiskowych, tajemniczych zdarzeniach itp. (30 zł)
James O'Driscoll - Britain. The country and its people: an introduction for learners of English. Podręcznik do angielskiego (realionoznawstwa). Wydanie Oxford - poprawione i uzupełnione (30 zł)
A. P. Sperling, Psychologia (30 zł)


PUBLIKACJE W CENIE 35 ZŁ:

K. Wiczkowski, Nazwy biblijne w polszczyźnie - leksykon etymologiczno-frazeologiczny (35 zł)
Poczet królów i książąt polskich (35 zł)
I. Cloulas, Życie codzienne w zamkach nad Loarą w czasach renesansu (35 zł)


PUBLIKACJE W CENIE 40 ZŁ:

K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej - wydanie z 2003 r.


PUBLIKACJE W CENIE OD 50 ZŁ:

P. Jonhson, Historia Żydów (55 zł)
Słownik języka polskiego PWN"(red. M. Szymczak) tom I – III, wyd. piąte (1988/89). Stan woluminów : bardzo dobry, stylowo leciutko pożółkłe krawędzie stron , bez śladów otarć i zagięć okładek oraz przybrudzenia na okładkach czy na kantach kart. ( 99 zł za całość, tj. trzy tomy)

Kontakt: gg 8278746 e-mail: [link widoczny dla zalogowanych]Są też do kupienia CZARNE PŁYTY (WINYLOWE) po 9 zł/ szt.:

muzyka elektroniczna (Marek Biliński, ARP-LIFE i Andrzej Korzyński, Electronic Division);
country („Country Road” – The Geoff Love Country Singers; „Corinna” – piosenki country & western wybrane przez Korneliusza Pacudę)
polscy wykonawcy (np. Sośnicka, Jantar, Frąckowiak, Kunicka, 2 + 1, Krawczyk);
zagraniczni (składanki taneczne itp. lekka muzyczka do słuchania);
kolędy (m.in. zespół Śląsk, chór Akademii Teologii Katolickiej);
poezja - obecnie płyt z poezją mam jeszcze tylko trzy:
1. - Daniel Olbrychski recytujący Mickiewicza (Oda do młodości, Sonet XIII, Sen, Stepy Akermańskie, Do M..., a także fragmenty: Reduta Ordona, Do przyjaciół Moskali, Dziady cz.III) oraz Słowackiego (Testament mój, Smutno mi Boże, Grób Agamemnona, Uspokojenie, Kiedy prawdziwie Polacy powstaną, pieśń VI).
2. - Zbigniew Zapasiewicz i Tadeusz Łomnicki recytujący Norwida (Klaskaniem mając obrzękłe prawice, Moja piosnka, Italiam! Italiam!, Nie chcę już smutków, W pamiętniku, Polka, Cacka, Nerwy, Larwa, Bema pamięci rapsod żałosny, Do obywatela Johna Browna, Fortepian Szopena, Cos Ty Atenom zrobił Sokratesie).
3. - "Odeszli z różą w sercu" - poezja pokolenia wojennych Kolumbów (Wacław Bojarski, Zdzisław Stroiński, Andrzej Trzebiński, Krzysztof K. Baczyński, Tadeusz Gajcy) w recytacji panteonu polskiego aktorstwa: Hanna Skarżanka, Jan Świderski, Zofia Rysiówna, Mariusz Dmochowski, Ignacy Gogolewski, Irena Kwiatkowska, Tadeusz Łomnicki, Mieczysław Voit, Andrzej Łapicki, Stanisław Jasiukiewicz, Halina Mikołajska, Zofia Mrozowska.
Gość
UAKTUALNIENIE OFERTY

Likwiduję swą domową bibliotekę humanisty i proponuję książki, mogące być użyteczne innym.
Uwaga! Do podanej ceny książki należy dodać koszt przesyłki wg taryfy Poczty Polskiej (pojedyncza książka o wadze do 0,5 kg to kwestia ok. 3 zł, ale przesyłka kilku książek o wadze do 2 kg kosztuje już ok. 10 zł ).

Kontakt: gg 8278746 e-mail: [link widoczny dla zalogowanych]


PUBLIKACJE ZA SYMBOLICZNE 1 ZŁ:

Biblia w gimnazjum. Materiały z warsztatów metodycznych - konspekty lekcji j. polskiego /przydatne do lekcji pokazowej lub hospitacji/
"Miesięcznik Literacki" nr 3/1985 - tu: m.in. estetyka rozmowy telefonicznej, humanizm wychowania, alienacja w praktyce literackiej, odtwarzanie samego siebie
G. Młodzikowski, Olimpizm i igrzyska olimpijskie ery nowożytnej /przydatne do apeli, gazetek itp./
L. Winniczuk, Dlaczego olimpiada, dlaczego igrzyska olimpijskie? /także przydatne do apeli, gazetek itp./
(jak ktoś będzie zainteresowany – wybraną pozycję z tej kategorii dodam gratis przy zakupie innych publikacji od 2 zł wzwyż)


PUBLIKACJE ZA 2 ZŁ:

S. Dubisz, M. Nagajowa, J. Puzynina, Język i my. Podręcznik do języka polskiego w kl. I szkół średnich /przydatny także w gimnazjum ze względu na wielość i różnorodność ćwiczeń/
I. Tułodziecka, Opowiadania S. Żeromskiego /książka z serii biblioteki analiz literackich/
"Literatura na Świecie" nr 12/1985 – tu są m.in. glosa do "Imienia róży" U. Eco oraz wierszy Herberta
J. Łojek, Szkolne spotkanie z poezją legionową (teksty pieśni + notki)


PUBLIKACJE ZA 3 ZŁ:

G. Kunert, Sekretna biblioteka - wybór opowiadań (ciekawe i wzruszające!)
Antologia opowiadań pisarzy NRD (ciekawe i wzruszające!)
Humor zeszytów szkolnych z „Przekroju” (zabawne i użyteczne do ćwiczeń leksykalno-frazeolog.)
"Poezja" nr 11 - 1985 [artykuły i utwory poświęcone wybitnemu terapeucie i patronowi nadwrażliwych, poetów i zakochanych - prof. Kazimierzowi Dąbrowskiemu]
Gustaw le Bon, Psychologia socjalizmu – rok wyd. 1997 /seria: klasyka psychologii i ekonomii/ - praca słynnego autora „Psychologii tłumu”!
S. Skorupka, Słownik wyrazów bliskoznacznych


PUBLIKACJE ZA 9 ZŁ:

tomiki poezji kobiecej (każdy tomik w cenie 9 zł): Kazimiera Iłłakowiczówna, Julia Hartwig (osobno jest tomik „Obcowanie” tejże autorki), Dora Gabe, Adriana Szymańska, Urszula Kozioł,
K. Grela, Kształt słowa - szkice o poezji współczesnej i jej tradycjach
B. Chrząstowska, Poezje Cz. Miłosza - seria biblioteki analiz literackich
"Poezja" nr 11/12 - 1985 - tu m.in. różne parodie i wersje słynnej erotycznej 13. księgi "Pana Tadeusza"
"Poezja" nr 7/8 – 1986 - tu m.in. od Tetmajera do Boya-Żeleńskiego (poezji miłosnej Młodej Polski)
"Poezja" nr 1/2 - 1986 cały nr poświęcony jest twórczości z lat 1950-55, tzw. BIAŁA PLAMA
G.L. Playfair, S. Hill, Cykle nieba /książka o tym, jak procesy zachodzące na odległym kwazarze mogą mieć związek z procesami zachodzącymi w naszym mózgu. Nasz wszechświat nie jest wszechświatem wydzielonych części: jesteśmy ulepieni z takiego samego surowca jak wszystko, co w nim istnieje, i reagujemy na te same siły, które nim kierują i nadają mu kształt…/
Mały słownik pisarzy świata - wyd. II, poszerzone i poprawione
W. Sztander, Przed klasówką z miłości - jak odróżnić zauroczenie i fascynację od miłości
H. Rylke, G. Klimowicz, Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi /arcypraktyczne wskazówki do pracy wychowawczej/
W. S. Churchill, Druga wojna światowa, Tom I, księga 2 /Nierealna wojna 3 września 1939 – 10 maja 1940/
F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra Und andere Schriften.
Dan Brown, Anioły i demony - wersja anglojęzyczna


PUBLIKACJE ZA 10 ZŁ:

K. Imieliński, Sekrety seksu
Kamasutra
A. Łuczak, A. Murdzek, Rozumiem, co czytam. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem dla uczniów gimnazjum /arcyprzydatne do ćwiczeń, indywidualizowania pracy uczniów i szybkich sprawdzianów/
G. Koźmiński, D. Kitowska, Nauczyciel – wychowawcą /praktyczne przykłady działań i zachowań nauczyciela/
R. Boszke, J. Elsner, A. Kwidzińska, Testy – ćwiczenia dla gimnazjalistów. Część humanistyczna / arcyprzydatne do ćwiczeń, indywidualizowania pracy uczniów i szybkich sprawdzianów /
Ćwiczenia w poprawnym redagowaniu wybranych form wypowiedzi. Opracowanie dla egzaminatorów zadań otwartych z języka polskiego w teście badań osiągnięć uczniów /arcyprzydatne do ćwiczeń, indywidualizowania pracy uczniów i szybkich sprawdzianów/
K. Orzechowski, Źródło i miód mądrości /antologia aforyzmu polskiego/
B. Urbankowski, Myśl romantyczna - Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Mochnacki, Kamieński
E. Lewandowski, Oblicza religii chrześcijańskiej - judaizm, katolicyzm, prawosławie, protestantyzm, religia u Dostojewskiego i Tołstoja


PUBLIKACJE W CENIE 20 ZŁ:

P. Coelho, Alchemik
J. Kram, Praca polonisty w klasie humanistycznej... - analizy i interpretacje poezji
M. Adamiec, Czytamy polskie wiersze współczesne - analizy i interpretacje poezji
James O'Driscoll - Britain. The country and its people: an introduction for learners of English. Podręcznik do angielskiego (realionoznawstwa). Wydanie Oxford - poprawione i uzupełnione
CAFE CREME. METHODE DE FRANCAIS 1 /wydawnictwo Hachette/ - w zestawie są 2 książki (podręcznik + ćwiczenia) oraz 2 płyty CD


PUBLIKACJE W CENIE 25 ZŁ:

A. Wiech, Poezja polska po roku 1918. Materiały do ćwiczeń - cz. I i II. Skrypty dla studentów filologii polskiej: utwory z zagadnieniami interpretacyjnymi


PUBLIKACJE W CENIE 30 ZŁ:

E. Rayner, R. Stapley - Mity, błędy i oszustwa w historii (ok. 400 stron sensacji o teoriach spiskowych, tajemniczych zdarzeniach itp.)
A. P. Sperling, Psychologia


PUBLIKACJE W CENIE 35 ZŁ:

K. Wiczkowski, Nazwy biblijne w polszczyźnie (leksykon etymologiczno-frazeologiczny )
Poczet królów i książąt polskich
I. Cloulas, Życie codzienne w zamkach nad Loarą w czasach renesansu
K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej - wydanie z 2003 r.


PUBLIKACJE W CENIE OD 50 DO 99 ZŁ:

P. Jonhson, Historia Żydów (55 zł)
Słownik języka polskiego PWN"(red. M. Szymczak) tom I – III, wyd. piąte (1988/89). Stan woluminów : bardzo dobry, stylowo leciutko pożółkłe krawędzie stron , bez śladów otarć i zagięć okładek oraz przybrudzenia na okładkach czy na kantach kart. ( 99 zł za całość, tj. trzy tomy)Są też do kupienia czarne płyty (winylowe) w cenie 5 – 9 zł/szt.

po 9 zł/ szt.:

muzyka elektroniczna (Marek Biliński, ARP-LIFE i Andrzej Korzyński, Electronic Division);
country („Country Road” – The Geoff Love Country Singers; „Corinna” – piosenki country & western wybrane przez Korneliusza Pacudę)
polscy wykonawcy (np. Sośnicka, Jantar, Frąckowiak, Kunicka, 2 + 1, Krawczyk);
poezja:
1. - Daniel Olbrychski recytujący Mickiewicza (Oda do młodości, Sonet XIII, Sen, Stepy Akermańskie, Do M..., a także fragmenty: Reduta Ordona, Do przyjaciół Moskali, Dziady cz.III) oraz Słowackiego (Testament mój, Smutno mi Boże, Grób Agamemnona, Uspokojenie, Kiedy prawdziwie Polacy powstaną, pieśń VI).
2. - Zbigniew Zapasiewicz i Tadeusz Łomnicki recytujący Norwida (Klaskaniem mając obrzękłe prawice, Moja piosnka, Italiam! Italiam!, Nie chcę już smutków, W pamiętniku, Polka, Cacka, Nerwy, Larwa, Bema pamięci rapsod żałosny, Do obywatela Johna Browna, Fortepian Szopena, Cos Ty Atenom zrobił Sokratesie).
3. - "Odeszli z różą w sercu" - poezja pokolenia wojennych Kolumbów (Wacław Bojarski, Zdzisław Stroiński, Andrzej Trzebiński, Krzysztof K. Baczyński, Tadeusz Gajcy) w recytacji panteonu polskiego aktorstwa: Hanna Skarżanka, Jan Świderski, Zofia Rysiówna, Mariusz Dmochowski, Ignacy Gogolewski, Irena Kwiatkowska, Tadeusz Łomnicki, Mieczysław Voit, Andrzej Łapicki, Stanisław Jasiukiewicz, Halina Mikołajska, Zofia Mrozowska.

po 5 zł/ szt.:

zagraniczni (składanki taneczne itp. lekka muzyczka do słuchania);
kolędy (m.in. zespół Śląsk, chór Akademii Teologii Katolickiej);


Kontakt: gg 8278746 e-mail: [link widoczny dla zalogowanych]
Gość
UAKTUALNIENIE OFERTY

Likwiduję swą domową bibliotekę humanisty i proponuję książki, mogące być użyteczne innym.
Uwaga! Do podanej ceny książki należy dodać koszt przesyłki wg taryfy Poczty Polskiej (pojedyncza książka o wadze do 0,5 kg to kwestia ok. 3 zł, ale przesyłka kilku książek o wadze do 2 kg kosztuje już ok. 10 zł ).

Kontakt: gg 8278746 e-mail: [link widoczny dla zalogowanych]


Oto aktualna oferta:

PUBLIKACJE ZA 9 ZŁ:

tomiki poezji kobiecej (każdy tomik w cenie 9 zł): Kazimiera Iłłakowiczówna, Julia Hartwig (osobno jest tomik „Obcowanie” tejże autorki), Dora Gabe, Adriana Szymańska, Urszula Kozioł,
K. Grela, Kształt słowa - szkice o poezji współczesnej i jej tradycjach
B. Chrząstowska, Poezje Cz. Miłosza - seria biblioteki analiz literackich
"Poezja" nr 11/12 - 1985 - tu m.in. różne parodie i wersje słynnej erotycznej 13. księgi "Pana Tadeusza"
"Poezja" nr 7/8 – 1986 - tu m.in. od Tetmajera do Boya-Żeleńskiego (poezji miłosnej Młodej Polski)
"Poezja" nr 1/2 - 1986 cały nr poświęcony jest twórczości z lat 1950-55, tzw. BIAŁA PLAMA
"Poezja" nr 11 - 1985 [artykuły i utwory poświęcone wybitnemu terapeucie i patronowi nadwrażliwych, poetów i zakochanych - prof. Kazimierzowi Dąbrowskiemu]
G.L. Playfair, S. Hill, Cykle nieba /książka o tym, jak procesy zachodzące na odległym kwazarze mogą mieć związek z procesami zachodzącymi w naszym mózgu/
W. Sztander, Przed klasówką z miłości - jak odróżnić zauroczenie i fascynację od miłości
W. S. Churchill, Druga wojna światowa, Tom I, księga 2 /Nierealna wojna 3 września 1939 – 10 maja 1940/
K. Imieliński, Sekrety seksu
Kamasutra
A. Łuczak, A. Murdzek, Rozumiem, co czytam. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem dla uczniów gimnazjum
R. Boszke, J. Elsner, A. Kwidzińska, Testy – ćwiczenia dla gimnazjalistów. Część humanistyczna
Ćwiczenia w poprawnym redagowaniu wybranych form wypowiedzi. Opracowanie dla egzaminatorów zadań otwartych z języka polskiego w teście badań osiągnięć uczniów /arcyprzydatne do ćwiczeń, indywidualizowania pracy uczniów i szybkich sprawdzianów/
K. Orzechowski, Źródło i miód mądrości /antologia aforyzmu polskiego/
B. Urbankowski, Myśl romantyczna - Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Mochnacki, Kamieński
E. Lewandowski, Oblicza religii chrześcijańskiej - judaizm, katolicyzm, prawosławie, protestantyzm, religia u Dostojewskiego i Tołstoja
James O'Driscoll - Britain. The country and its people: an introduction for learners of English. Podręcznik do angielskiego (realionoznawstwa). Wydanie Oxford - poprawione i uzupełnione
CAFE CREME. METHODE DE FRANCAIS 1 /wydawnictwo Hachette/ - w zestawie są 2 książki (podręcznik + ćwiczenia) oraz 2 płyty CD


PUBLIKACJE W CENIE 20 ZŁ:

P. Coelho, Alchemik
J. Kram, Praca polonisty w klasie humanistycznej... - analizy i interpretacje poezji
M. Adamiec, Czytamy polskie wiersze współczesne - analizy i interpretacje poezji
A. Wiech, Poezja polska po roku 1918. Materiały do ćwiczeń - cz. I i II. Skrypty dla studentów filologii polskiej: utwory z zagadnieniami interpretacyjnymi


PUBLIKACJE W CENIE 35 ZŁ:

K. Wiczkowski, Nazwy biblijne w polszczyźnie (leksykon etymologiczno-frazeologiczny )
Poczet królów i książąt polskich
I. Cloulas, Życie codzienne w zamkach nad Loarą w czasach renesansu
K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej - wydanie z 2003 r.
E. Rayner, R. Stapley - Mity, błędy i oszustwa w historii (ok. 400 stron sensacji o teoriach spiskowych, tajemniczych zdarzeniach itp.)
A. P. Sperling, Psychologia


PUBLIKACJE W CENIE OD 50 DO 70 ZŁ:
P. Jonhson, Historia Żydów (50 zł)
Słownik języka polskiego PWN" (red. M. Szymczak) tom I – III, wyd. piąte (1988/89). Stan woluminów : bardzo dobry, stylowo leciutko pożółkłe krawędzie stron, bez śladów otarć i zagięć okładek oraz przybrudzenia na okładkach czy na kantach kart. ( 70 zł za całość, tj. trzy tomy)


Są też do kupienia czarne płyty (winylowe) w cenie 5 – 9 zł/szt.

po 9 zł/ szt.:
muzyka elektroniczna (Marek Biliński, ARP-LIFE i Andrzej Korzyński, Electronic Division);
country („Country Road” – The Geoff Love Country Singers; „Corinna” – piosenki country & western wybrane przez Korneliusza Pacudę)
polscy wykonawcy (np. Sośnicka, Jantar, Frąckowiak, Kunicka, 2 + 1, Krawczyk);
poezja:
1. - Zbigniew Zapasiewicz i Tadeusz Łomnicki recytujący Norwida (Klaskaniem mając obrzękłe prawice, Moja piosnka, Italiam! Italiam!, Nie chcę już smutków, W pamiętniku, Polka, Cacka, Nerwy, Larwa, Bema pamięci rapsod żałosny, Do obywatela Johna Browna, Fortepian Szopena, Cos Ty Atenom zrobił Sokratesie).
2. - "Odeszli z różą w sercu" - poezja pokolenia wojennych Kolumbów (Wacław Bojarski, Zdzisław Stroiński, Andrzej Trzebiński, Krzysztof K. Baczyński, Tadeusz Gajcy) w recytacji panteonu polskiego aktorstwa: Hanna Skarżanka, Jan Świderski, Zofia Rysiówna, Mariusz Dmochowski, Ignacy Gogolewski, Irena Kwiatkowska, Tadeusz Łomnicki, Mieczysław Voit, Andrzej Łapicki, Stanisław Jasiukiewicz, Halina Mikołajska, Zofia Mrozowska.

po 5 zł/ szt.:

zagraniczni (składanki taneczne itp. lekka muzyczka do słuchania);
kolędy (m.in. zespół Śląsk, chór Akademii Teologii Katolickiej);


Kontakt: gg 8278746 e-mail: [link widoczny dla zalogowanych]

W razie zamiaru nabycia kilku pozycji - mozliwość korzystnej negocjacji
Gość
UAKTUALNIENIE OFERTY

Likwiduję swą domową bibliotekę humanisty i proponuję książki, mogące być użyteczne innym. Uwaga! - do podanej ceny książki należy dodać koszt przesyłki wg taryfy Poczty Polskiej (pojedyncza książka o wadze do 0,5 kg to kwestia ok. 3 zł, ale przesyłka kilku książek o wadze do 2 kg kosztuje już ok. 10 zł ).
Kontakt: gg 8278746 e-mail: [link widoczny dla zalogowanych]
PUBLIKACJE ZA 9 ZŁ:
tomiki poezji kobiecej (każdy tomik w cenie 9 zł): Kazimiera Iłłakowiczówna, Julia Hartwig (osobno jest tomik „Obcowanie” tejże autorki), Dora Gabe, Adriana Szymańska, Urszula Kozioł,
K. Grela, Kształt słowa - szkice o poezji współczesnej i jej tradycjach
B. Chrząstowska, Poezje Cz. Miłosza - seria biblioteki analiz literackich
"Poezja" nr 11/12 - 1985 - tu m.in. różne parodie i wersje słynnej erotycznej 13. księgi "Pana Tadeusza"
"Poezja" nr 7/8 – 1986 - tu m.in. od Tetmajera do Boya-Żeleńskiego (poezji miłosnej Młodej Polski)
"Poezja" nr 1/2 - 1986 cały nr poświęcony jest twórczości z lat 1950-55, tzw. BIAŁA PLAMA
"Poezja" nr 11 - 1985 [artykuły i utwory poświęcone wybitnemu terapeucie i patronowi nadwrażliwych, poetów i zakochanych - prof. Kazimierzowi Dąbrowskiemu]
G.L. Playfair, S. Hill, Cykle nieba /książka o tym, jak procesy zachodzące na odległym kwazarze mogą mieć związek z procesami zachodzącymi w naszym mózgu/
W. Sztander, Przed klasówką z miłości - jak odróżnić zauroczenie i fascynację od miłości
W. S. Churchill, Druga wojna światowa, Tom I, księga 2 /Nierealna wojna 3 września 1939 – 10 maja 1940/
K. Imieliński, Sekrety seksu
Kamasutra
A. Łuczak, A. Murdzek, Rozumiem, co czytam. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem dla uczniów gimnazjum
R. Boszke, J. Elsner, A. Kwidzińska, Testy – ćwiczenia dla gimnazjalistów. Część humanistyczna
Ćwiczenia w poprawnym redagowaniu wybranych form wypowiedzi. Opracowanie dla egzaminatorów zadań otwartych z języka polskiego w teście badań osiągnięć uczniów /arcyprzydatne do ćwiczeń, indywidualizowania pracy uczniów i szybkich sprawdzianów/
K. Orzechowski, Źródło i miód mądrości /antologia aforyzmu polskiego/
E. Lewandowski, Oblicza religii chrześcijańskiej - judaizm, katolicyzm, prawosławie, protestantyzm, religia u Dostojewskiego i Tołstoja
Cafe creme. Methode de francais 1 /wydawnictwo Hachette/ - w zestawie są 2 książki (podręcznik + ćwiczenia) oraz 2 płyty CD

PUBLIKACJE W CENIE 20 ZŁ:
P. Coelho, Alchemik
J. Kram, Praca polonisty w klasie humanistycznej... - analizy i interpretacje poezji
M. Adamiec, Czytamy polskie wiersze współczesne - analizy i interpretacje poezji

PUBLIKACJE W CENIE 35 ZŁ:
K. Wiczkowski, Nazwy biblijne w polszczyźnie (leksykon etymologiczno-frazeologiczny )
Poczet królów i książąt polskich
K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej - wydanie z 2003 r.
E. Rayner, R. Stapley - Mity, błędy i oszustwa w historii (ok. 400 stron sensacji o teoriach spiskowych, tajemniczych zdarzeniach itp.)
A. P. Sperling, Psychologia

PUBLIKACJE W CENIE OD 50 DO 70 ZŁ:
P. Jonhson, Historia Żydów (50 zł)
Słownik języka polskiego PWN" (red. M. Szymczak) tom I – III, wyd. piąte (1988/89). Stan woluminów : bardzo dobry, stylowo leciutko pożółkłe krawędzie stron, bez śladów otarć i zagięć okładek oraz przybrudzenia na okładkach czy na kantach kart. ( 70 zł za całość)

PŁYTY WINYLOWE:
po 9 zł/ szt.:
• muzyka elektroniczna (Marek Biliński, ARP-LIFE i Andrzej Korzyński, Electronic Division);
• country („Country Road” – The Geoff Love Country Singers; „Corinna” – country & western)
• polscy wykonawcy (np. Sośnicka, Jantar, Frąckowiak, Kunicka, 2 + 1, Krawczyk);
• poezja:
1. - Zbigniew Zapasiewicz i Tadeusz Łomnicki recytujący Norwida (Klaskaniem mając obrzękłe prawice, Moja piosnka, Italiam! Italiam!, Nie chcę już smutków, W pamiętniku, Polka, Cacka, Nerwy, Larwa, Bema pamięci rapsod żałosny, Do obywatela Johna Browna, Fortepian Szopena, Cos Ty Atenom zrobił Sokratesie).
2. - "Odeszli z różą w sercu" - poezja pokolenia wojennych Kolumbów (Wacław Bojarski, Zdzisław Stroiński, Andrzej Trzebiński, Krzysztof K. Baczyński, Tadeusz Gajcy) w recytacji panteonu polskiego aktorstwa: Hanna Skarżanka, Jan Świderski, Zofia Rysiówna, Mariusz Dmochowski, Ignacy Gogolewski, Irena Kwiatkowska, Tadeusz Łomnicki, Mieczysław Voit, Andrzej Łapicki, Stanisław Jasiukiewicz, Halina Mikołajska, Zofia Mrozowska.

po 5 zł/ szt.:
zagraniczni (składanki taneczne itp. lekka muzyczka do słuchania);
kolędy (m.in. zespół Śląsk);


KONTAKT: gg 8278746 e-mail: [link widoczny dla zalogowanych]
od seksu po religioznawstwo - likwiduję bibliotekę humanisty
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)  
Strona 1 z 2  

  
  
 Odpowiedz do tematu